Přejít k obsahu

Wi-Fi síť ZČU

Metropolitní multifunkční počítačová síť Západočeské univerzity se nazývá WEBnet. Propojuje 39 budov v Plzni a 2 budovy Chebu, stovky serverů, přes 14700 pracovních stanic. WEBnet je základem výpočetního prostředí ZČU, které se nazývá Orion. Počítačovou síť ZČU WEBnet lze charakterizovat jako moderní multiprotokolovou IPv4/IPv6 multifunkční konvergovanou komunikační infrastrukturu podporující zároveň přenos dat i multimediálních aplikací nad jednotnou sdílenou topologií.

Studenti, zaměstnanci a za jistých podmínek i hosté ZČU mohou využívat infrastrukturu sítě WEBnet pro připojení svých služebních i soukromých mobilních zařízení (notebooky, tablety, ...) k bezdrátové síti. Toto připojení je poskytováno v rámci projektu eduroam.

Eduroam je akademický roamingový systém poskytující síťovou konektivitu pro své uživatele v připojených organizacích. Přístup je založen na zabezpečené autentizaci v domácí instituci. Student ZČU se tak pod svým loginem připojí do sítě např. na ČVUTu, aniž by cokoliv na svém připojení upravoval.

Na síti ZČU jsou evidovány dva druhy připojení - přes kabelovou síť (wired) a přes bezdrátovou síť (lightweightwireless). Do systému je zapisována časová značka připojení a odpojení od sítě, login a MAC adresa uživatele a jméno zařízení, na které se uživatel připojuje. Z důvodu ochrany osobních údajů byla uživatelům opendat znepřístupněna citlivá data tím, že došlo k agregaci údajů (na počty připojení v časovém okamžiku).

Data ke stažení

Datové položky

  • datum_a_cas  - časová značka ve formátu dd.mm.yyyy HH24:MI:SS
  • ssid - název počítačové sítě
  • connectiontype - typ připojení (drát/bezdrát)
  • device_name - specifikace zařízení
  • pocet_pripojeni - počet aktivních připojení v daném zařízení ve vybranou dobu

Vizualizace - statistiky logování do sítě Eduroam na ZČU

Z důvodu systémové chyby logovacího mechanismu po upgrade je datový zdroj od 09/19 odstaven. Bude nahrazen jiným datovým zdrojem poskytujícím data podobného charakteru. Zatím nedovedeme blíže upřesnit kdy.

Patička