Přejít k obsahu

Snímače JIS

Na ZČU je průkazem studenta JIS karta (JIS = Jednotný Identifikační Systém). Tato karta umožňuje vstup do objektů ZČU. Pro studenty jsou zajímavé zejména koleje, vstup do laboratoří a dalších prostor s omezeným přístupem, stravování v menzách ZČU, výpůjčky v univerzitní knihovně ZČU, samoobslužné kopírování, samoobslužný tisk a další. Bližší informace jsou uvedeny ve vyhlášce č. 16R/2014 "Identifikační karty".

JIS karta mimo jiné může sloužit také k evidenci pohybu osob. Každý vstup a výstup pomocí JIS karty je uložen transakční databázi, odkud je datový sklad nahrává, agreguje a transformuje pro další statistická zpracování. Ta většinou slouží k optimalizaci podpůrných procesů (např. navýšení kapacit menzovních pokladen v určitých časových úsecích) či k zachycení historie pohybu v objektu (např. ke zjištění pachatele krádeže resp. poškození cizí věci)

Detailní data obsahují veškerá "pípnutí" JISky. S ohledem na GDPR jsou data v tomto případě agregovaná na počty osob v řádu milisekund.

Data ke stažení

Datové položky

  • DATUM_A_CAS - časová značka pípnutí JIS s přesností na vteřinu
  • pocet_logu - počet zalogovaných uživatelů do systému v daném čase
  • popis_objektu - popis objektu dle standardního značení ZČU (viz vizualizace)

Vizualizace

Vizualizace se omezují na 4 vybrané oblasti:

Patička