Přejít k obsahu

OpenData na ZČU

Projekt CESNET a ZČU - OpenData ZČU

Co jsou otevřená data?

Začněme trochu více teoreticky a s dovolením speciální přílohy týdeníku RESPEKT citujme:

Od 1. 1. 2017 jsou otevřená data součástí českého právního řádu. Zákon o svobodném přístupu k informacím je definuje jako „informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití a není omezena které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat“.

Přeloženo do běžné řeči, jde o informace, které jsou publikované kdekoliv na internetu, lze je stáhnout a zpracovávat bez speciálního softwaru, lze nad nimi programovat, je možné je používat k nekomerčním i komerčním účelům a najdete je v Národním katalogu otevřených dat.

Inu, my v národním katalogu ještě nejsme, ale celý tento proces otevírání dat nás nenechal chladnými. V informačních systémech ZČU je uloženo množství dat, která by mohla být mimo evidence, výkaznictví a podpory správy univerzity ještě dále využita.

Otevřená data ZČU

Současné portály s otevřenými daty obsahují např. detaily o výsledcích voleb, o hlasování ve sněmovně, o kriminalitě, o provedených operacích srdce, o rozvojových projektech OSN či smlouvách a veřejných zakázkách. Jistě, každého nás by mohl zajímat přehled příjmů a výdajů veřejných institucí, ale dovolím si říci, že to není naším primárním zájmem. Co zajímá nás? Především to, co se nás dotýká. Většinu studentů univerzity nezajímá, jak vylepšit ekonomickou činnost státu, nepročítají si smlouvy uzavřených veřejných zakázek, a pokud ano, pak nejspíše stejně neví, jak s takovými informacemi naložit.

Dovolím si říci, že jediná často vyhledávaná data jsou informace o jízdních řádech. Ano, i to jsou otevřená data. A my je využíváme. Především proto, abychom mohli plánovat a vytvořit si časový harmonogram. To je právě ta cesta, kterou bychom se rádi našimi opendaty vydali i my. Přinést studentům (či zaměstnancům či komukoliv, kdo má se ZČU cokoliv společného) takové informace, aby si podle nich mohl plánovat. Například cestu do menzy. Nebo do posilovny. Kdy nezkoušet psát semestrálku, když je plná učebna a přetížená síť. Zjistit, na jakých cvičeních se vždycky ztratíme, protože je tam plno studentů. Nebo kdy pozvat spolužačku na vyjížďku na koloběžce, aby vůbec byla k dispozici (koloběžka, ne spolužačka, to už si musíte zařídit sami).

Pro snadnější pochopení dat jsme zvolili interaktivní přehledy jednotlivých oblastí dat, které by jednoduchou vizualizací měly říci maximum. Pro náročnější detailisty (a samozřejmě pro splnění principu otevřených dat) jsou k dispozici kompletní datové sady ve vybraných formátech.

Podrobnější údaje o projektu na stránkách FR Cesnet

Tak do toho. Račte vstoupit.

Patička