Přejít k obsahu

Obsazení místností

Západočeská univerzita v Plzni provozuje výuku ve dvou základních oblastech. Většina technické výuky je soustředěna do Kampusu ZČU (viz obrázek) a ostatní výuka probíhá blíže středu města. Mimoto provozuje ZČU odloučené pracoviště v Chebu, které spadá pod ekonomickou fakultu. K dispozici jsou posluchárny pro 20 - 344 osob.

Výuka je soustředěna ve třech typech místností - v laboratořích pro praktickou výuku, učebnách pro klasickou výuku a posluchárnách určených pro přednášky.

Jednotlivé budovy jsou značeny zkratkami vázanými na fakultu či místo:

Fakulta strojní, Univerzitní 22 (UV, UU, UK, UL, UP, UF)
Fakulta ekonomická, Univerzitní 22 (UV, UU, UK, UL, UP, UF)
Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26 (EU, EK, EL, EP, ES, ET, EH, EZ)
Fakulta designu a umění, Univerzitní 28 (LS)
Fakulta filozofická, Sedláčkova 15, Jungmanova1,3, Riegrova 11 (JJ, RJ, RS, SP, SD, ST, SO)
Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42, Klatovská 51, Chodské náměstí 1 (CH, VC, KL)
Fakulta ekonomická Cheb, Hradební 2 (CD)
Fakulta zdravotních studií, Husova 11 (HJ)
Fakulta aplikovaných věd, Technická 8 (UN, UC,US)
Fakulta právnická, Sady pětatřicátníků 14 (PC, PS)

Centrum informatice a výpočetní techniky, Univerzitní 20 (UI)

Detailní přehled budov a zkratek naleznete zde.

budovy_zcu

Data ke stažení

Datové položky

 • rok_platnosti - rok platnosti
 • budova - zkratka budovy (viz výše)
 • ucebna_nazev - název konkrétní učeny
 • typ_objektu - učebna/laboratoř/posluchárna/jiné
 • kapacita_objektu - maximální kapacita výukové místnosti
 • obsazeni - počat zapsaných studentů na výukovou akci v dané učebně v daném čase
 • predmet - zkratka rozvrhové akce
 • typ_akce - seminář/přednáška/cvičení
 • vyucovaci_hodina - vyučovací hodina (dle rozvrhu)
 • hodina_zacatek
 • hodina_konec
 • semestr - rozdělení dle LS(letního) a ZS(zimního) semestru
 • tyden - S(sudý), L(lichý), K(každý),J(jiný)
 • tyden_v_roce- týden/rok
 • datum - konkrétní datum

V říinu 2020 byla doplněna položka DATUM a sjednoceny parametry exportu obsazení místností s ostatními datovými doménami tak, aby odpovídaly konkrétním měsícům. Do té doby se exportoval vždy celý rok. Veškerá data obsazení místností byla exportována 7.10. znovu.

Vizualizace - obsazení přednáškových místností ZČU v interaktivním prostředí BI

Patička