Přejít k obsahu

Energetický dispečink

Kampus Západočeské univerzity je řízen dvěma systémy pro sběř energetických dat. První systém představuje bezdrátovou komunikační a senzorovou síť, do které se dají dynamicky připojovat vybraná zařízení (např. sensory, zařízení na bázi IoT apod.). Systém primárně monitoruje, zaznamenává a vyhodnocuje spotřebu elektrické, tepelné energie a vybrané provozní veličiny z následné analýzy, diagnostiky a fakturace. Získaná data jsou využívána zejména k úpravě smluv o dodávkách energie a jako podklad k ověření účtů za energii a dále pro detekci abnormálních jevů, např. detekce úniku vody na základě měření její spotřeby a obsazenosti budovy. Druhý systém je spojen s přeměnou a distribucí energie v lokálních energetických sítích. Tento systém shromažďuje data ze zařízení v instalovaných budovách, jako jsou vodní pumpy, chladiče, vzduchotechnické jednotky, a nese odpovědnost za udržování komfortu zaměstnanců uvnitř těchto budov.

Za účelem skladování dat z energetických senzorů v budovách ZČU v Plzni byla vytvořena databáze, která je v současnosti uložena na serverech katedry Kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Data z energetického dispečinku zpracovává externí firma, která bohužel není schopná dostatečně flexibilně provádět požadovaný reporting či analýzy.

I to bylo jedním z důvodů, proč byla data z energetického dispečinku zahrnuta do projektu otevřených dat. Celkově nesourodá a zmatečná data byla díky tomuto tranformována do vhodné dotazovací podoby a uložena v OLAP databázi datového skladu ZČU.

Řízení spotřeby energiíí, vytápění, větrání, chlazení

Dispečeři mají k dispozici aplikace pro řízení energií, vytápění, větrání a chlazení s okamžitými hodnotami (viz obrázek - okruh vytápění), jež pro prediktivní modelování a statistiky nelze využívat. Do databáze jsou zapisovány jen základní hodnoty (vítr, teplota, srážky, světlo), z elektrických veličin se uchovávají hodnoty U,I,P (průměrná, minimální, maximální). Pro prezentování v rámci opendat bylo povoleno zveřejnit pouze hodnoty o počasí a hodnoty napětí na snímačích. Ostatní hodnoty lze poskytnout pouze v rámci Západočeské univerzity v Plzni pro interní potřeby.

mereni

Měření vnějších vlivů - data o počasí


Data ke stažení

Datové položky

 • datum_a_cas - doba měření s přesností na hodinu (v DW s přesností na setiny vteřiny)
 • teplota - průměrná hodinová teplota v měřeném časovém úseku (°C)
 • vitr - průměrná rychlost větru v měřeném časovém úseku (m/s)
 • dest - rozlišení na úrovni prší (hodnota 1) x neprší (hodnota 0)
 • svetelnost - průměrná hodnota osvětlení (k lux)

Vizualizace - přehled počasí a povětrnostních podmínek

Měření spotřeby


merici soustava

Data ke stažení

Datové položky

 • datum_a_cas - doba měření s přesností na hodinu (v DW s přesností na setinu vteřiny)
 • lokace - bod měření (detail viz obrázek)
 • Uavg- průměrná hodnota napětí v měřeném úseku (V)
 • Umin - minimální hodnota napětí v měřeném úseku (V)
 • Umax - maximální hodnota napětí v měřeném úseku (V)
 • Zarizeni - název
 • Zarizeni - popis
 • Zarizeni - typ

Vizualizace - statistiky napětí na snímačích v budovách FAV ZČU

Patička